POKRIVENOST USLUGE

Pokrivamo cijelu Hrvatsku prema dogovoru.

Varaždin

Zagreb

Rijeka

Pula

Zadar

Šibenik

Split

Dubrovnik

Slavonski brod

Osijek

Oreškovićeva 1a

10 010 Zagreb, Hrvatska

info@ases-usluge.hr

01/6147-435, 099/4242-424

Oreškovićeva 1a

10 010, Zagreb, Hrvatska

info.asesklime@gmail.com

01/6147-435